Que Facemos

Listen to this page using ReadSpeaker

Nesta área levamos a cabo programas de atención directa para persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento co fin de facilitarlles o apoio e as ferramentas que precisan para mellorar aqueles aspectos nos que poden ter carencias ou máis necesidades de apoio.

Nalgúns casos estes apoios proporciónanse de maneira individualizada, mentres que noutros, os apoios proporciónanse a un grupo de persoas con características/necesidades especiais e en espazos comúns.

Con todos estos programas (cidadanía activa/autoxestores/saúde mental/desvantaxe social/ reclusos e exreclusos/ envellecemento, ocio...) inténtanse cubrir parcelas ás que a algunas entidades por escasez de recursos lles resulta complicado intervenir.

En calquer caso, o cometido da Federación coa execución destos programas é promover que nas respectivas entidades se comece a dinamizar e traballar estas cuestións vitais para a mellora real da calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e as súas familias.