Máis Novas

Listen to this page using ReadSpeaker

O dereito á saúde recolleuse na constitución da Organización Mundial da Saúde (OMS) como "un dos dereitos fundamentais de todo ser humano sen distinción de raza, relixión, ideoloxía política ou condición económica ou social". Así mesmo, o artigo 25 da Convención da ONU sobre Dereitos das Persoas con Discapacidade, establece o dereito das mesmas a "gozar do máis alto nivel posible de saúde sen discriminación por motivos de discapacidade".

Con todo, moitas persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento teñen características particulares que dificultan a súa correcta atención sanitaria: problemas de comunicación, alteracións de conduta, necesidade de apoio extenso ou xeneralizado, problemas de mobilidade, etc.) Por iso, no Día Mundial da Saúde, Plena inclusión incide sobre a necesidade de garantir a igualdade na cobertura sanitaria a través de medidas que favorezan o acceso deste colectivo aos servizos de saúde.

Nalgunha comunidade autónoma, este acceso preferente xa se está facilitando a través dun cartón sanitario co distintivo Dobre AA ("Acompañamento, Accesibilidade e Apoio"), que permite a estas persoas acceder ao interior das consultas acompañadas do coidador principal; axilizar o tempo de espera nas visitas e nalgunhas probas médicas (xa que algunhas destas persoas deben ser anestesiadas para facelas, o que provoca atrasos); ou a inclusión en programas de administración farmacéutica a domicilio.

A xeralización no uso deste cartón, así como o seu correcto funcionamento e a sensibilización dos médicos con este uso, elevaría en boa medida o número de visitas médicas deste colectivo. En 2013, un estudo (*) de Plena inclusión e a Universidade Autónoma de Madrid revelaba datos alarmantemente baixos nestas visitas. Por exemplo, aínda que máis do 40% das persoas da mostra empregaba lentes, só un 13% acudía ao oftalmólogo. Isto é aplicable a outras especialidades como a odontoloxía (só un 4,5%), a otorrinolaringoloxía (un 9,4%), a xinecoloxía (un 10,4% das mulleres), ou a psiquiatría (un 13,4%). Xunto a iso, só un 9% presentaba un calendario completo de vacinación, e un 67,2% non tiña información sobre saúde.