AXUDAS

Listen to this page using ReadSpeaker

 
 
EMPREGO E FORMACIÓN
   
Convocatoria aberta:
Programa I: fomento e consolidación das asociacións de cooperativas e de sociedades laborais: 25/01/2022 - 24/02/2022
Programa II: fomento e consolidación das asociacións de centros especiais de emprego e empresas de inserción laboral:  25/01/2022 - 24/02/2022
Obxecto: Estas axudas teñen por obxecto sufragar os gastos de organización interna e funcionamento das entidades representativas da economía social de Galicia. 
 
Obxecto: La inscripción de los candidatos deberá realizarse entre el 23 de septiembre de 2021 y el 23 de mayo de 2022 a las 23:00 horas.
Tiene el objetivo de impulsar la empleabilidad de las personas con discapacidad en el sector audiovisual a través de la formación específica. Nº de becas ofrecidas: 40
 
Obxecto: Dentro da área de cultura de Fundación Banco Santander, preséntase a 8ª edición do programa Santander Emprega Cultura (en diante, o Programa), destinado a crear emprego entre os mozos especializados en cultura contemporánea e a axudar a crecer de forma sostible ás organizacións do sector cultural.
Convocatoria aberta para os candidatos que queiran optar a estos postos: do 2 ao 16 de febreiro.
 
Convocatoria aberta ata o 1 de agosto de 2022
Obxecto: O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación provisional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.
 
Convocatoria aberta ata o 1 de agosto de 2022
Obxecto: O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación excepcional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.
 
Convocatoria aberta: ata o 18 de febreiro
Obxecto: Estes programas teñen como finalidade fomentar a igualdade de oportunidades para contribuír á redución da dobre discriminación en que se encontran as mulleres en situación de especial vulnerabilidade, para dotalas dunha maior autonomía e independencia co fin de mellorar a súa situación persoal, social e laboral, polo que deberán incluír unha atención personalizada e especializada de cara á integración social e laboral das participantes. 
 
 
IMPULSO DO TERCEIRO SECTOR
 
Convocatoria aberta: ata o 20 de febreiro
Obxecto: B- Value é o programa que impulsa a transformación do sector social a través da innovación. Dirixido a líderes do terceiro sector que traballen en entidades sen ánimo de lucro con base en España, chega á súa 6ª edición buscando axudar a desenvolver proxectos desde unha visión estratéxica, deseñar novos modelos de xeración de ingresos, profesionalizar a proposta de valor e afastarse dos esquemas filantrópicos tradicionais.
 
 
 
EDUCACIÓN
 
Convocatoria aberta: ata o 31 de xaneiro
Obxecto: A presentación e a realización de proxectos de fomento do uso do galego dos centros públicos de ensino de Galicia dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, promovidos polos equipos de dinamización da lingua galega e polo profesorado responsable do proxecto naqueles centros de ensino que conten con menos de seis unidades, durante o curso escolar 2021/22 (PL500A), e o establecemento de axudas que apoien o seu financiamento.
 
Convocatoria aberta: ata o 31 de xaneiro
Obxecto: Establecemento de subvencións para a realización de proxectos de fomento do uso do galego dos centros privados de ensino de Galicia, promovidos polos equipos de dinamización da lingua galega e polo profesorado responsable do proxecto naqueles centros de ensino que conten con menos de seis unidades, durante o curso escolar 2021/22 (código de procedemento PL500B).
 
Obxecto: A Fundación ONCE concederá bolsas á totalidade do alumnado con obxecto de apoiarlles economicamente nos gastos que poidan derivarse da súa participación nos cursos que se subscriben directamente ao Programa Por Talento Dixital e que se recollen nesta web (Ver Bolsas de asistencia á formación).
 
Convocatoria aberta: ata o 29 de abril
Obxecto: O certame Cooperativismo no ensino ten por obxecto difundir e promover o cooperativismo entre o alumnado dos centros de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, educación especial, formación profesional e de ensinanzas de réxime especial de Galicia, impulsando a realización de actividades de fomento do cooperativismo nos centros educativos.
 
Convocatoria aberta: do 03/03/2022 ao 16/03/2022
Obxecto: Esta orde ten por obxecto a regulación das probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio (código de procedemento ED312C) de formación profesional no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, para o ano 2022.
 
Convocatoria aberta: do 31/01/2022 ao 11/02/2022
Obxecto: Esta orde ten por obxecto a regulación das probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior (código de procedemento ED312D) de formación profesional no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, para o ano 2022.
 
 
INSTALACIÓNS
 
Convocatoria aberta: ata o 2 de xaneiro de 2024
Obxecto: Aprobación da convocatoria de axudas correspondente ás anualidades 2021-2023 para o Programa 6 de incentivos vencellados á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial, de acordo coas bases reguladoras previstas no Real decreto 477/2021 publicado no BOE núm. 155, do 30 de xuño de 2021 (código de procedemento: IN422M, presentación de solicitudes), así como o procedemento de selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión (código de procedemento: IN422L, adhesión de entidades colaboradoras que participarán na xestión).
 
 
 
PREMIOS E CONCURSOS
 
Convocatoria aberta: 4 de marzo
Obxecto: Estos premios tienen como objetivo reconocer e incentivar la labor de personas y entidades comprometidas con la atención integral y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia y sus familias, contribuyendo al mismo tiempo a la sensibilización de la sociedad, siendo este uno de los fines de la Fundación.
 
 
Convocatoria aberta ata o 15 de febreiro
Obxecto: Os premios Fundación  Randstad están orientados a recoñecer as mellores iniciativas impulsadas por empresas, persoas ou entidades que buscan  fomentar a igualdade de oportunidades no emprego das persoas con discapacidade.
A través destes galardóns temos como obxectivo poñer en valor as accións que traballan para mellorar a vida das persoas con outras capacidades a través da inclusión laboral, a sensibilización, a innovación e o liderado, a través de catro categorías.