AXUDAS

Listen to this page using ReadSpeaker

 
SERVIZOS SOCIAIS
 
Convocatoria aberta. Ata o 2 de xuño
 
EMPREGO E FORMACIÓN
 
Convocatoria aberta: ata o 30 de setembro
 
Obxecto: La inscripción de los candidatos deberá realizarse entre el 23 de septiembre de 2021 y el 23 de mayo de 2022 a las 23:00 horas.
Tiene el objetivo de impulsar la empleabilidad de las personas con discapacidad en el sector audiovisual a través de la formación específica. Nº de becas ofrecidas: 40
 
Convocatoria aberta ata o 1 de agosto de 2022
Obxecto: O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación provisional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.
 
Convocatoria aberta ata o 1 de agosto de 2022
Obxecto: O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación excepcional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.
 
Convocatoria aberta: ata o 30 de setembro
Obxecto: Establecer as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral e ás súas entidades promotoras e proceder á súa convocatoria para o ano 2022, coa finalidade de promover a inserción sociolaboral das persoas en situación ou en risco de exclusión social mediante o establecemento de medidas de fomento das empresas de inserción laboral que teñan centros de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia.
 
PROXECTOS
 
Convocatoria aberta: ata o 22 de maio
Constitúe o obxecto desta convocatoria a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a financiar programas, proxectos ou actividades que, sendo considerados de interese, promoción social ou de utilidade pública para o Concello de Ourense, no ámbito dos servizos sociais, promovan as asociacións e entidades sen ánimo de lucro; dichos programas, proxectos ou actividades deberán ir dirixidos prioritariamente a persoas e colectivos en situación de vulnerabilidade social.
 
 
DEPENDENCIA
 
Convocatoria aberta: ata o 16 de decembro de 2022 ás 14:00 horas, (o antes de dita data en caso de esgotarse os recursos dispoñibles)
Ten por obxecto prestar apoio financeiro ás entidades do terceiro sector de acción social, empresas de economía social e calquera outras entidades e empresas que leven a cabo infraestruturas e/ou servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia e dos Servizos Sociais.
 
XUVENTUDE
 
Convocatoria aberta ata o 13 de xuño
Establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove, para a posta en marcha de iniciativas xuvenís durante o ano 2022, e convocar estas axudas para o dito exercicio 2022
 
 
 VOLUNTARIADO
 
Convocatoria aberta ata o 6 de xuño
As entidades beneficiarias das axudas serán as entidades de acción voluntaria de carácter privado de Galicia que realicen proxectos de voluntariado durante o ano 2022, desde o 1 de xaneiro ata o 31 de outubro, e que se desenvolvan dentro das áreas de intervención que prevé a Estratexia de acción voluntaria 2016-2018, actualmente prorrogada, nas cales se engloban os distintos obxectivos estratéxicos marcados pola Lei 10/2011, do 28 de novembro, de conformidade cos seus artigos 3 e 5.
 
 
EDUCACIÓN
 
Os prazos de matrícula serán:
Convocatoria de maio: *pechada
Convocatoria de setembro: 1 de xullo ao 8 de xullo de 2022, ambos os dous incluídos.
 
Obxecto: A Fundación ONCE concederá bolsas á totalidade do alumnado con obxecto de apoiarlles económicamente nos gastos que poidan derivarse da súa participación nos cursos que se subscriben directamente ao Programa Por Talento Dixital e que se recollen nesta web (Ver Bolsas de asistencia á formación).
 
 
INSTALACIÓNS
 
Convocatoria aberta: ata o 2 de xaneiro de 2024
Obxecto: Aprobación da convocatoria de axudas correspondente ás anualidades 2021-2023 para o Programa 6 de incentivos vencellados á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial, de acordo coas bases reguladoras previstas no Real decreto 477/2021 publicado no BOE núm. 155, do 30 de xuño de 2021 (código de procedemento: IN422M, presentación de solicitudes), así como o procedemento de selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión (código de procedemento: IN422L, adhesión de entidades colaboradoras que participarán na xestión).
 
 
RESPIRO FAMILIAR
 
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas a persoas coidadoras dentro do programa Respiro familiar para persoas coidadoras para o exercicio 2022 (código de procedemento BS614B), así como proceder á súa convocatoria.
 
 
ARTE E CULTURA
 
Convocatoria aberta ata o 1 de xuño
Fundación Grupo  SIFU promove o desenvolvemento artístico das persoas con discapacidade como unha vía para a inclusión e a mellora da calidade de vida das mesmas.
Por este motivo, lanzamos a 3ª edición de “Bolsas Superarche” para fomentar a creatividade artística nun marco de igualdade de oportunidades. A presente convocatoria ten como finalidade conceder ata 10 bolsas artísticas destinadas á formación e desenvolvemento de música e danza de persoas con discapacidade intelectual. 
 
 
 
PREMIOS E CONCURSOS
 
Convocatoria aberta ata o 10 de xuño
Reconocer a aquellas personas físicas o jurídicas destacadas por su labor solidaria en su entorno de influencia, con especial atención a la evolución social y al inconformismo como parte esencial del ADN de la ONCE. 
 
 
Convocatoria aberta ata o 16 de xullo
O obxectivo dos premios  cermi.es é agradecer de forma pública o esforzo realizado pola sociedade en favor dos dereitos humanos, a participación comunitaria, a inclusión e o benestar das persoas con discapacidade e das súas familias.