AXUDAS

Listen to this page using ReadSpeaker

 TRANSPORTE
 
Convocatoria aberta: atao 10 de novembro
OBXECTO: establecer as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o ano 2023 de axudas económicas ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro da Comunidade Autónoma de Galicia para a adquisición no ano 2023 de vehículos de emisión cero, tipo eco ou etiqueta C verde, de ser o caso adaptados a persoas con mobilidade reducida, que faciliten a prestación de servizos a persoas dependentes ou persoas con discapacidade, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, de conformidade co Regulamento (UE) nº 2021/241, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia.
 
EMPREGO
 
Convocatoria aberta ata: 11 de novembro
Obxecto.-establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións que, baixo a rúbrica xeral de programas de cooperación institucionais, están destinadas ao financiamento de accións de fomento de emprego en colaboración coas entidades sen ánimo de lucro prestadoras de servizos sociais sinaladas no artigo 3, a través da concesión de axudas e  subvencións para a contratación nesta convocatoria do ano 2022 ou prórroga da contratación concedida na convocatoria do ano 2021 de axentes de emprego e unidades de apoio
(código de procedemento TR352B).
 
 
Convocatoria aberta ata: 18 de novembro
O Plan Familia axuda ás persoas con discapacidade a desenvolver competencias, habilidades e autonomía persoal para que poidan desenvolver unha ocupación ou actividade laboral. Acompañamos ás familias e propoñemos un plan de acción para a persoa con discapacidade
 
 
Convocatoria aberta ata: 15 de novembro
Obxecto: Fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o ano 2022 do programa de incentivos á contratación por conta allea, que realicen as empresas e persoas empregadoras, vinculados aos programas de emprego regulados nas ordes do 27 de decembro de 2019 e do 31 de decembro de 2020 polas que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para a realización de programas de emprego para persoas mozas incluídas no ficheiro do SNGX (formación e aprendizaxe) no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se convocan para os anos 2020 e 2021,
 
 
FAMILIA
 
Convocatoria aberta ata o 18 de novembro ás 14:00 horas
Obxectivo: O Plan Familia axuda ás persoas con discapacidade a desenvolver competencias, habilidades e autonomía persoal para que poidan desenvolver unha ocupación ou actividade laboral. Acompañamos ás familias e propoñemos un plan de acción para a persoa con discapacidade.
 
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas a persoas coidadoras dentro do programa Respiro familiar para persoas coidadoras para o exercicio 2022 (código de procedemento BS614B), así como proceder á súa convocatoria.
 
 
DEPENDENCIA
 
Convocatoria aberta: ata o 16 de decembro de 2022 ás 14:00 horas, (o antes de dita data en caso de esgotarse os recursos dispoñibles)
Obxectivo: Ten por obxecto prestar apoio financeiro ás entidades do terceiro sector de acción social, empresas de economía social e calquera outras entidades e empresas que leven a cabo infraestruturas e/ou servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia e dos Servizos Sociais.
 
 
EDUCACIÓN
 
Obxecto: A Fundación ONCE concederá bolsas á totalidade do alumnado con obxecto de apoiarlles económicamente nos gastos que poidan derivarse da súa participación nos cursos que se subscriben directamente ao Programa Por Talento Dixital e que se recollen nesta web (Ver Bolsas de asistencia á formación).
 
 
INSTALACIÓNS
 
Convocatoria aberta: ata o 2 de xaneiro de 2024
Obxecto: Aprobación da convocatoria de axudas correspondente ás anualidades 2021-2023 para o Programa 6 de incentivos vencellados á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial, de acordo coas bases reguladoras previstas no Real decreto 477/2021 publicado no BOE núm. 155, do 30 de xuño de 2021 (código de procedemento: IN422M, presentación de solicitudes), así como o procedemento de selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión (código de procedemento: IN422L, adhesión de entidades colaboradoras que participarán na xestión).
 
 
 
PREMIOS E CONCURSOS
 
Convocatoria aberta: ata o19 de decembro
As axudas deste premio estarán dirixidas a recoñecer o labor de entidades sociais e a apoiar e promover os seus proxectos e os de voluntarios universitarios que estean orientados a mellorar as condicións de vida de persoas desfavorecidas ou en risco de exclusión.
 
Convocatoria aberta: ata o 24 de novembro
Obxectivo: Esta orde ten por obxecto a regulación do procedemento de concesión dos Premios Galicia de Acción Voluntaria coa finalidade de recoñecer publicamente o labor daquelas persoas físicas e xurídicas que, de xeito cotián, desenvolvan programas, accións ou proxectos de voluntariado na Comunidade Autónoma de Galicia, así como proceder á súa convocatoria para o ano 2022.
2. Cos Premios Galicia de Acción Voluntaria preténdese recoñecer o exercicio da acciónvoluntaria a nivel individual e colectivo e os beneficios que esta achega ao conxunto da sociedade.
 
Convocatoria aberta: ata o 30 de novembro de 2022 ás 23:59 horas
Este concurso ten como obxectivo sensibilizar á sociedade a través da fotografía, mostrando como os mozos con discapacidade viven a súa vida e son incluídos (ou excluídos) da sociedade. Buscamos imaxes que ofrezan unha perspectiva e retraten aos mozos con discapacidade como protagonistas da súa vida cotiá. 
 
Convocatoria abierta: ata o 30 de novembro
Este concurso tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad a través de la fotografía, mostrando cómo los jóvenes con discapacidad viven su vida y son incluidos (o excluidos) de la sociedad. Buscamos imágenes que ofrezcan una perspectiva y retraten a los jóvenes con discapacidad como protagonistas de su vida cotidiana. 
 
  
Convocatoria pendente: Plazo de presentación: se establecerá en la correspondiente convocatoria, no pudiendo ser inferior a diez días hábiles ni superior a veinte, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la correspondiente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
 
Convocatoria aberta ata o 15 de novembro