Axudas

Listen to this page using ReadSpeaker


CONVOCATORIA ABERTA: todo o ano
O obxecto desta resolución é regular a adhesión de «aliados dixitais» ao Plan de inclusión dixital de Galicia 2020 e o seu procedemento.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 1 de agosto de 2022
O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación provisional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.
CONVOCATORIA ABERTA: 24/12/2019 - 14/12/2020
OBXECTO: proceder á primeira convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva e no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, para a concesión de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata.

CONVOCATORIA ABERTA: VI482B: dentro dos dous meses anteriores á data de remate da concesión inicial ou, de ser o caso, das prórrogas
VI482A :ata que se esgote a partida orzamentaria contida nesta convocatoria
Bases reguladoras polas que se rexerá a concesión das subvencións do Programa do bono de alugamento social do Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020

CONVOCATORIA ABERTA: dende o 23/10/2019 ás 14:00, ata o 31/12/2020 ás 14:00 horas.
Serán financiables con arreglo ás condicións establecidas na Convocatoria os seguinted proxectos de infraestruturas e/ou servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia e dos Servizos Sociais.
CONVOCATORIA ABERTA: 18/01/2019 - 31/07/2022  
O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación provisional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA ABERTA: 23 de xaneiro e rematará o 30 de novembro de 2020
Pagamento da factura eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social para asegurar a este colectivo o acceso continuado á subministración de enerxía eléctrica na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA ABERTA: Bono de alugueiro social do plan rehavita: do 04/02 a 11/12/2020. 
                                               Prórroga do bono de aluguer do Plan RehaVIta: Aberto todo o ano 
OBXECTO: Convocar  as  axudas  do  Programa  do  bono  de  alugueiro  social  do  Plan  rehaVIta:  Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, para o  ano 2020, con financiamento plurianual.

CONVOCATORIA ABERTA: ata que se agote a totalidade da dotación presupostaria prevista para a convocatoria
Convocatoria de becas de formación individual en contidos dixitais e tecnolóxicos para estudiantes con discapacidade non universitarios.

CONVOCATORIA ABERTA: do 4 de maio de 2020 ó 15 de decembro de 2020 ás 14:00h.
OBXECTO: impulsar a sosteñibilidade das actividades económicas en todos os sectores, promovendo a transición xusta cara unha economía baixa en carbono e circular, integrando a biodiversidade na xestión e procesos empresariais e facendo un uso mais eficiente dos recursos naturais.

Convocatoria extraordinade "Ayudas al Empleo Accedemos COVID-19"

CONVOCATORIA ABERTA: do 15 de xuño ata acabar o crédito ou, no seu defecto, o 15 de decembro

OBXECTO: contribuír a reactivar canto antes o noso texido productivo para preservar o emprego e minimizar os efectos sociais e económicos da pandemia.


:: FUNDACIÓN MUTUA DE PROPIETARIOS E ARQUIA BANCA

Convocatoria financiación ao 0% de intereses para obras de accesibilidade en edificios

CONVOCATORIA ABERTA: do 15 de xuño ó 15 de decembro

OBXECTO: financiación ao 0% de intereses para obras de accesibilidade en edificios, considerando actuacións de mellora da accesibilidade, as que adecuen os edificios e os accesos ás vivendas


:: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga

CONVOCATORIA ABERTA: do 2 ata o 11 de setembro de 2020, para os cursos do 1º cuadrimestre (outubro-xaneiro);

do 5 ata o 15 de xaneiro de 2021, para os cursos do 2º cuadrimestre (febreiro-maio)

OBXECTO: Convocar, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2020/21, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican nos anexos I e II, respectivamente.


:: AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica para o ano 2020-2021

CONVOCATORIA ABERTA: do 21 de setembro ás 9:00h ó 1 de decembro

OBXECTO: Subvencións, para proxectos de enerxía fotovoltaica, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020, para o exercicio 2020-2021


:: FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Convocatoria de subvencións 2020 - Programa Empreaverde

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 15 de decembro de 2020 ás 14:00h

OBXECTO: proxectos de formación en economía verde e azul


:: GRUPO CENOR

VIII Convocatoria dos premios solidarios CENOR electrodomésticos

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 15 de decembro do 2020

OBXECTO: estarán dirixidas ao apoio de proxectos e entidades sociais que estén orientados a mellorar as condicións de vida de persoas desfavorecidas ou en risco de exclusión na zona norte de España.


:: DIARIO ABC

XVII Edición do premio ABC Solidario

CONVOCATORIA ABERTA: do 19 de outubro ás 10h ó 10 de decembro á 13h

OBXECTO: convocatoria para entidades sociais, voluntarios e universidades á decimoséptima edición do Premio ABC Solidario de axudas a entidades e proxectos sociais. Este premio conta co patrocinio de Telefónica e de Santander.


:: CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Programas de cooperación para a contratación de axentes de emprego

CONVOCATORIA ABERTA: do 31 de outubro ó 30 de novembro de 2020

OBXECTO: convocatoria pública das axudas e subvencións destinadas ao financiamento de acción de  fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para a contratación de axentes de emprego e unidades de apoio, e se convocan para o ano 2020


:: FUNDACIÓN ADECCO

V Edición Programa Plan Familia 2021 para personas con discapacidade en risco de exclusión

CONVOCATORIA ABERTA: do 27 de outubro ó 27 de novembro

OBXECTO: dirixido a persoas con discapacidade co obxectivo de incrementar a súa autonomía, integración e empregabilidade mediante unha intervención global da persoa


:: ASEGURADOS SOLIDARIOS

Premio “Extraordinario 2020” de Asegurados Solidarios

CONVOCATORIA ABERTA: ata ó 1 de decembro

OBXECTO:  débese rellenar a solicitude, describir brevemente en que se empleará o premio, debe ser cuantificable, e explicar quenes serán os beneficiarios e incluir unha imaxe representativa do proxeto.


:: FUNDACIÓN ATRESMEDIA E FUNDACIÓN LA CAIXA

8ª Convocatoria dos Premios Grandes Iniciativas 2020-2021

CONVOCATORIA: do 15/03/2021 ás 10h de 2021 ó 31/03/2021 ás 14h

OBXECTO: motivar a que profesores e centros educativos poñan en marcha proxectos inspiradores de calidade e gran impacto  e recoñecer así as propostas que teñan como finalidade a mellora dos procesos escolares e os resultados educativos dos seus alumnos, sendo conscientes do momento complexo e retador que están vivindo dende que comezou a pandemia da Covid-19.


:: SERVIZO GALEGO DE SAUDE

Prazo de inscrición nas listas de selección temporal de persoal estatutario da categoría de celador/a

CONVOCATORIA ABERTA: do 16 de novembro ó 15 de decembro

OBXECTO: resolución pola que se inicia o prazo de inscrición de aspirantes nas listas de selección temporal de persoal estatutario da categoría de celador/a, polo sistema de acceso reservado a persoas que acrediten unha discapacidade intelectual.


:: CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 30 de novembro

OBXECTO: regular o réxime da concesión directa de subvencións por parte da Consellería de Emprego e Igualdade en concepto de bolsas e axudas para as persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas no marco da formación profesional para o emprego financiadas pola referida consellería


:: FUNDACIÓN ESFERA

11º Concurso de Fotografía

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 1 de decembro ás 00:00h

OBXECTO: mostrar a realidade das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento nos diferentes ámbitos da vida, sempre baixo o obxetivo do realismo e o respeto.


:: FUNDACION ORANGE

Convocatoria EDYTA 2020-2021

CONVOCATORIA ABERTA: do 20 de novembro ó 9 de decembro ás 10h

OBXECTO: proxeto pedagóxico de ámbito nacional entorno á educación e transformación dixital, para proxectos dirixidos a mulleres en situación de vulnarebilidade e/o risco de exclusión social.