Axudas

Listen to this page using ReadSpeaker

 
 
EMPREGO E FORMACIÓN
  
La inscripción de los candidatos deberá realizarse entre el 23 de septiembre de 2021 y el 23 de mayo de 2022 a las 23:00 horas.
Tiene el objetivo de impulsar la empleabilidad de las personas con discapacidad en el sector audiovisual a través de la formación específica. Nº de becas ofrecidas: 40
 
Convocatoria aberta ata o 12 de novembro
La Fundación Adecco abre la convocatoria Plan Familia 2022 con una dotación de 150.000 euros, para facilitar el acceso al empleo de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.
 
Convocatoria aberta ata o 9 de novembro
 
Prazo para os cursos do segundo cuatrimestre (febreiro-maio 2022): * dende o 4 ata o 14 de xaneiro de 2022
Obxecto: Convocar, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2021/22, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican nos anexos I e II, respectivamente.
 

 
EXCLUSIÓN
 
CONVOCATORIA  ABERTA : ata o 12 de novembro
La Fundación Adecco abre la convocatoria Plan Familia 2022 con una dotación de 150.000 euros, para facilitar el acceso al empleo de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.
 
 

 
EDUCACIÓN
 
 
(código de procedemento ED517B).DOG Nº 112, do 15 de xuño de 2021.
Convocatoria aberta todo o ano
 
CONVOCATORIA  ABERTA: ata que se agote a totalidade da dotación orzamentaria prevista para a convocatoria
Convocatoria de becas de formación individual en contidos dixitais e tecnolóxicos para estudiantes con discapacidade non universitarios.
 
 

 
VIVENDA
 
CONVOCATORIA  ABERTA: ata que se esgote a partida orzamentaria contida nesta convocatoria
 (DOG Nº4, 07/01/2018)
concesión das subvencións do Programa do bono de alugamento social do Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020
 
 

 
PROXECTOS E PROGRAMAS
 
 
Convocatoria aberta ata o 1 de decembro
OBXECTO: apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso racional das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de electricidade mediante paneis solares fotovoltaicos (procedemento IN421S).
 
 
 

 
CONCURSOS E PREMIOS
 
 
Convocatoria aberta ata o 15 de novembro
Obxecto:  Cenor electrodomésticos convoca ás entidades solidarias interesadas en realizar un proxecto de carácter social durante o ano 2022, á novena edición dos Premios Solidarios  Cenor electrodomésticos. As axudas destes premios estarán dirixidas ao apoio de proxectos e entidades sociais que estean orientados a mellorar as condicións de vida de persoas desfavorecidas ou en risco de exclusión na zona norte de España (Galicia, Asturias, Cantabria,Navarra,  PaísVasco e A Rioxa), onde Cenor electrodomésticos desenvolve a súa actividade.
 
Convocatoria aberta ata o 7 de novembro
Tema: Los trabajos deberán ajustarse al tema propuesto: “Las personas con discapacidad en la vida cotidiana”.