Subir currículum

Escucha esta página utilizando ReadSpeaker

Required *

  O uso deste servizo implica a aceptación dos termos incluidos na política de privacidade.

* No caso de ser seleccionado/a, informámoslle da obrigatoriedade de achegar un Certificado negativo de Delitos de Natureza Sexual, tal e como obriga a Lei Orgánica 1/1996, de 15 de xaneiro, de Protección Xurídica do Menor.