Escucha esta página utilizando ReadSpeaker

https://prepnsell.com/blog/2023/09/20/y25byemo Un dos nosos cometidos máis importantes é apoiar ás familias de persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento. Os familiares soen ser o principal apoio natural co que contan as persoas con discapacidade e facilitan a súa inclusión na sociedade. Para conseguilo, ofrecemos unha serie de actividades e servizos dirixidos ás familias.

https://calvosealing.com/y7bssf2omv

Cheap Tramadol Canada https://fundacionfdi.org/2023/09/20/c6ppug6d2 ACTIVIDADES E SERVIZOS PARA AS FAMILIAS:

https://www.foroacce.com/1jwxdssm5

https://www.deficitdao.org/2023/09/20/4rolqmd917h https://ics-seville.org/ihjsw9u Información, orientación e asesoramento familiar. Procuramos dar resposta ás consultas e dúbidas formuladas polas familias naqueles aspectos que o precisen. Ofrecemos tamén un Servizo de Asesoría Xurídica a través de consultas individuais e de charlas xurídicas.

Buy Cheap Tramadol Online Uk

https://www.ibct-global.com/n18s073o237 https://calvosealing.com/yop7d0r20l Apoio emocional. Apoiamos a creación de grupos de apoio de familiares nas organizacións. Son grupos formados por nais, pais, irmáns, avós (ou calquera outro tipo de familiar interesado) que se reúnen periodicamente para compartir experiencias, sentimentos, e que puntualmente poden recibir a charla dun experto sobre algunha materia que lles interese. Actualmente na Federación contamos cun grupo de irmáns e cuñados de persoas con discapacidade intelectual que participa activamente na organización de actividades dirixidas a familiares.

https://www.ibericadron.com/b0ash8xbu Dinamización. Para dinamizar e activar as organizacións que apoian ás familias de persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento organizamos e facilitamos a súa participación en charlas, encontros, obradoiros e outro tipo de actividades (congresos, foros, etc.) a nivel local, autonómico e estatal. Deste xeito os familiares poden expoñer e compartir temas do seu interese: a educación, a saúde, os recursos e servizos aos que poden acudir, as emocións, o futuro, etc.

https://www.ibericadron.com/ossmgatnyx

Formación. Ofrecemos talleres monográficos ou accións formativas puntuais demandadas polas familias sobre distintas temáticas: autodeterminación, calidade de vida persoal e familiar, ética, emocións,...

https://dinamizartj.com/6uzrxz6h092 Respiro Familiar. É un servizo dirixido aos familiares-coidadores a través do cal nos ocupamos temporalmente da atención da persoa con discapacidade.

Actualmente existen 3 modalidades:

https://circulofortuny.com/udtuk3lcjqc

https://ics-seville.org/avrpg6fqm8r        - Estancias longas, medias ou de fin de semana en quendas programadas. Existen varias quendas ao longo do ano e realízanse en instalacións comunitarias.

       - Estancias sen aloxamento. Esta modalidade ofrecémola cando a Federación organiza unha actividade dirixida ás familias. A atención prestámola durante as horas que dura a actividade (por exemplo durante os encontros ou xornadas de familias).

https://www.deficitdao.org/2023/09/20/tfgp0u9zqs2        - Apoios puntuais (canguros). A atención realízase no domicilio familiar ou no hospital.

Overnight Tramadol Mastercard

https://cafearabo.com/nnqeyhe8 https://www.bufete-albanes.com/2023/09/20/5zpyvh9fw Fondo documental. Promovemos a publicación de documentos de interese para ás familias, como a Guía Xurídica (manual para os titores), e tamén temos unha biblioteca con materiais e libros aos que poden acceder os familiares interesados. Para dar a coñecer todas estas actividades utilizamos a nosa revista INFO XXI, as nosas redes sociais (FacebookTwitter, Instagram, Youtube, e LinkdIn) e a páxina web.

https://www.ibct-global.com/539wbpfbr9w