Social

Listen to this page using ReadSpeaker

PROGRAMA DE CIDADANÍA ACTIVA - PROMOCIÓN DA VIDA INDEPENDENTE
 
Unha das áreas fundamentais do Programa de Cidadanía Activa, é a de “Promoción da vida independente”. O obxectivo desta área é ofrecer os apoios necesarios ás persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento para que sexan máis autodeterminadas, promovendo a autonomía e a independencia, co fin de que vaian progresivamente gañando control sobre as súas vidas, no seu entorno habitual, garantindo así a igualdade de oportunidades.
 

Os obxectivos específicos desta área son:
 
- Aumentar a implicación persoal das persoas adultas con discapacidade intelectual nos ámbitos laboral, familiar e social para favorecer o desenvolvemento dunha vida independente.

- Deseñar e aplicar Programas Individualizados de Apoio orientados á consecución e/ou mellora da vida autónoma das persoas beneficiarias do programa.

- Coordinar as actuacións dos distintos axentes implicados no programa, familias, persoas con discapacidade intelectual, profesionais.

- Difundir e divulgar o contido do programa en diferentes ámbitos, facendo referencia ao Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade como financiador, e a Plena inclusión e FADEMGA Plena inclusión Galicia como promotores do mesmo.

- Realizar unha avaliación continua do desenvolvemento e execución do Programa, de cara á mellora do mesmo.
 
- Fomentar a participación comunitaria das persoas beneficiarias.

- Promover a vida independente na medida en que incida na calidade de vida das persoas ás que vai dirixido.
 
 
Contidos do programa:
 
• Autonomía persoal: alimentación, cociña, hixiene, tarefas do fogar.

• Habilidades sociais, autodeterminación: escoita activa, resolución de problemas, tomas de decisión.

• Integración e participación comunitaria: utilización do transporte público, recursos comunitarios (entidades financieiras, servizo público de emprego, biblioteca, supermercado, recursos de ocio…)

• Integración e participación comunitaria: utilización do transporte público, recursos comunitarios (entidades financieiras, servizo público de emprego, biblioteca, supermercado, recursos de ocio…) 
 

As entidades interesadas en solitar o "Programa de Apoio á Vida Independente", deberán presentar debidamente cumprimentada a documentación que achegamos na seguinte ligazón:

 

Igualmente, premendo no seguinte enlace, podedes consultar a explicación da convocatoria: